beseda

UPF 2022 06 29

Datum konání 29-06-2022 17:30
Místo konání UFM - Ambasáda míru
Kategorie beseda

Na tuto událost již registrace nepřijímáme.

UPFrodina FB

Datum konání 26-05-2022 17:30
Místo konání UFM - Ambasáda míru
Kategorie beseda

UPF 2022 03 23

Datum konání 23-03-2022 17:30
Místo konání UFM - Ambasáda míru
Kategorie beseda
Datum konání 15-01-2020 17:30
Místo konání UFM - Ambasáda míru
Kategorie beseda

Na tuto událost již registrace nepřijímáme.

Datum konání 28-11-2019 17:30
Místo konání UFM - Ambasáda míru
Kategorie beseda

Na tuto událost již registrace nepřijímáme.

Datum konání 12-11-2019 17:30
Místo konání UFM - Ambasáda míru
Kategorie beseda

Na tuto událost již registrace nepřijímáme.

Datum konání 14-03-2019 18:00
Místo konání UFM - Ambasáda míru
Kategorie beseda

Na tuto událost již registrace nepřijímáme.

Datum konání 24-01-2019 18:00
Místo konání UFM - Ambasáda míru
Kategorie beseda

Na tuto událost již registrace nepřijímáme.

ISTANBULSKÁ ÚMLUVA – POŽEHNÁNÍ NEBO PROKLETÍ? O co se vlastně jedná?

Host: Mgr. Nina Nováková, bývalá poslankyně PSP, předsedkyně Středoevropské inspirace

V poslední době jsme mohli zaznamenat mnoho ohlasů na téma tzv. Istanbulské úmluvy, jejíž oficiální název je Úmluva Rady Evropy o prevenci a boji proti násilí na ženách a domácímu násilí. Její proponenti trvají na tom, že má především chránit ženy před domácím násilím. Skutečností nicméně je, že názory na obsah úmluvy, její výklad a možné dopady se velmi různí. Existuje několik evropských zemí, které úmluvu zatím neratifikovaly. Česká republika je jednou z nich, přičemž v současné době probíhá diskuse, zda by tak měla učinit. Do probíhající diskuse se zapojila řada organizací i jednotlivců. Chcete-li se dozvědět více o pozadí a okolnostech vzniku úmluvy, o jejím obsahu a potenciálních důsledcích na společnost, neváhejte se zúčastnit besedy s Mgr. Ninou Novákovou, která je se zmíněnými otázkami podrobně obeznámena a může nám poskytnout velmi fundovaný náhled na toto téma. Po skončení přednášky diskuse.

Nina Nováková, bývalá poslankyně PSP, předsedkyně zapsaného spolku Středoevropská inspirace je česká politička, pedagožka, lektorka a katechetka. Vystudovala Univerzitu Karlovu, obor latina - bohemistika. Po revoluci vystudovala obor základy společenských věd opět na Univerzitě Karlově. Poté absolvovala kurs etické výchovy a katechetický kurs na KTF UK. V současnosti se angažuje v oblasti zachování evropských kulturních hodnot a posílení rodiny.

Datum konání 05-11-2018 18:00
Místo konání UFM - Ambasáda míru
Kategorie beseda

Na tuto událost již registrace nepřijímáme.

Datum konání 12-06-2018 18:00
Místo konání UFM - Ambasáda míru
Kategorie beseda

Na tuto událost již registrace nepřijímáme.

Datum konání 24-04-2018 17:30
Místo konání UFM - Ambasáda míru
Kategorie beseda

Na tuto událost již registrace nepřijímáme.

Datum konání 23-01-2014 17:30
Místo konání budova ČSVTS
Kategorie beseda

Na tuto událost již registrace nepřijímáme.

Datum konání 26-06-2013 18:00
Místo konání budova ČSVTS
Kategorie beseda

Na tuto událost již registrace nepřijímáme.

Datum konání 01-12-2010 18:30
Místo konání Kulturní místnost Žerotínova
Kategorie beseda

Na tuto událost již registrace nepřijímáme.

Datum konání 18-12-2009 17:30
Místo konání Kulturní místnost Žerotínova
Kategorie beseda

Na tuto událost již registrace nepřijímáme.

Datum konání 12-04-2007 18:00
Místo konání Kulturní místnost Žerotínova
Kategorie beseda

Na tuto událost již registrace nepřijímáme.